Editorial Board

Honorary Editor :

Dr. Avinash De SousaEditorial Office :

Dr. Avinash De Sousa
Carmel
18, St. Francis Road,
Off S.V. Road,
Santacruz (West)
Mumbai – 400054.
Tel – 91-22-26482869
Mobile – 9820696828
E-mail – avinashdes888@gmail.comHonorary Associate Editor :

Dr. Cicilia Chettiar
E-mail – ciciliachettiar@yahoo.comEditorial Board :

Dr. Nilesh Shah (Mumbai)
Dr. Deepak Jumani (Mumbai)
Dr. Shishir Palsapure (Nagpur)
Dr. Sunil Arora (Karnal)
Dr. Hozefa Bhinderwala (Mumbai)
Mrs. Sanjana Bhatia Seth (Delhi)
Mrs. Eshita Mandal (Mumbai)
Mrs. Meghna Basu Thakur (Mumbai)
Dr. Vishal Indla (Vijaywada)
Dr. Manaswi Gautam (Jaipur)
Dr. Shaunak Ajinkya (Mumbai)
Dr. Nayreen Daruwalla (Mumbai)
Dr. Sushma Sonavane (Mumbai)
Mrs. Archana Patki (Mumbai)
Mrs. Sheba Singh (Mumbai)National Advisory Board :

Dr. Katy Gandevia (Mumbai)
Dr. B.N. Gangadhar (Bangalore)
Dr. R. Rangasayee (Bangalore)
Dr. M.S. Bhatia (Delhi)
Dr. G. Prasad Rao (Hyderabad)
Mrs. Sujata Abraham (Mumbai)
Dr. Roy Abraham (Kottayam)
Mrs. Linda Dhakul (Mumbai)
Mrs. Aruna Kurvey (Mumbai)
Dr. Sandeep Grover (Chandigarh)
Dr. R.C. Jiloha (Delhi)
Dr. Smita Desai (Mumbai)
Dr. Sanjeev Saoji (Aurungabad)
Dr.K.P. Dave (Mumbai)
Mrs. Srilatha Srikanth (Mumbai)
Dr. Ajai Singh (Mumbai)
Dr. Vivek Kirpekar (Nagpur)International Advisory Board :

Dr. Amresh Shrivastava (Canada)
Dr. Collin Brewer (UK)
Dr. Shefali Batra (USA)
Dr. Gurvinder Kalra (Australia)
Dr. Daria Smirnova (Russia)
Mrs. Lola Nasriddinova (Tajikistan)
Dr. Jochen Mutschler (Switzerland)
Dr. Priya Satalkar (Switzerland)
Dr. Ashley Maynard (USA)
Dr. J.N. Vyas (Nepal)
Dr. Poornima Mahadevan (USA)
Dr. H. Hattasidi (Malaysia)Publishers :

Desousa Foundation (Mumbai)